En el sjekk kan være en billig forsikring

En av de vanligste årsakene til brann er feil på det elektriske anlegget. Du som huseier, er ansvarlig for at anlegget er i forskriftmessig stand.

En el sjekk kan være en billig forsikring.

Vi kan utføre en grundig kontroll av din bolig – enten den er ny eller gammel.

En slik kontroll vil avdekke feil og mangler som for eksempel manglende jordfeilbryter,  noe som er svært vanlig i boliger bygget før tidlig 90-tallet.