Visste du at du selv har ansvaret for at det elektriske anlegget i din bolig er i orden?

I 2011 ble fastelektrikerordningen innført av NELFO og EFO for å bedre el-sikkerheten i boliger.

Visste du at du selv har ansvaret for at det elektriske anlegget i din bolig er i orden? FastElektriker ordningen gir deg muligheten til å tegne en fast avtale med en elektriker som jevnlig vil utføre kontroll på ditt elektriske anlegg og elektriske apparater. Det er vi som tar ansvaret for oppfølging og avtale ny kontroll, så du som boligeier slipper å tenke på det.

Vi vil gi deg råd om hva som må, bør og kan utbedres i din bolig.

Som FastElektriker er vi medlem av NELFO og har gjennomført spesialkurs for FastElektrikere – dette er din garanti for kvalitet og trygghet.

Les mer om FastElektriker her: www.fastelektriker.no